ארכיון תג: רכבת המיוחסים

התהילה הגנובה של ישראל קסטנר

בשנים האחרונות נעשה מאמץ מצד בני משפחתו של ישראל קסטנר – בעיקר מצד נכדתו מרב מיכאלי – לטהר את שמו של קסטנר שנחשד בשיתוף פעולה עם הנאצים במלחמת העולם השנייה.

בקליפת אגוז, הטענות כלפי קסטנר הן שבמהלך תפקידו בהנהגת יהודי הונגריה הוא ניהל מגעים עם הפושע הנאצי אדולף אייכמן, ובתוך המגעים הללו נרקמה בין השניים מעין עיסקה. במסגרת אותה עיסקה – כך הטענה – קסטנר, כמנהיג יהודי הונגריה, יימנע מלהזהיר את יהודי הונגריה באשר לגורל הצפוי להם, ובכך ישתף למעשה פעולה עם מזימת הנאצים להונאת מאות אלפי יהודי הונגריה והרדמתם – כך שהנאצים יוכלו להובילם למשרפות אושוויץ בלא מאמץ רב (כפי שאכן עשו), ובתמורה לשתיקה זו של קסטנר יעניק לו אייכמן את הזכות לאסוף לעצמו, על פי בחירתו, כאלף וחמש מאות יהודים ולהעבירם ברכבת אל מקום מבטחים בשוויץ.

ואכן, קסטנר בחר לעצמו כאלף וחמש מאות בני מזל – בהם רבים מקרב בני משפחתו וחבריו מבני עירו – ואלה הועלו על רכבת (הקרוייה "רכבת המיוחסים") וחייהם ניצלו.

כאמור, בני משפחתו של קסטנר עושים רבות למרק את שמו ולהציגו כמי שבנסיבות הנוראות של מלחמת העולם פעל כמיטב יכולתו להצלת יהודים.

והם אינם מסתפקים במאמץ לטהר את שמו של קסטנר, אלא הם אף לוחצים לקרוא על שמו רחובות וכיכרות בישראל.

והנה לאחרונה, העיתונאי מיכאל דק, בפינתו ברדיו שהוקדשה ליום השואה והגבורה, מבקש לשדרג את מעמדו של קסטנר למעלות קדושים וטהורים ממש, והנימוק: קסטנר הציל במלחמת העולם יותר יהודים מכל אחד אחר.

מיכאל דק אף מוסיף שאילו היה קסטנר לא יהודי – מן הראוי היה להעניק לו את התואר חסיד אומות העולם (התואר האמור מוענק כידוע למי שאינם יהודים ועשו להצלת יהודים בתקופת השואה).

מיכאל דק יורק בפרצופה של ההיסטוריה.

כי הקרדיט על הצלת אלף וחמש מאות היהודים ברכבת המיוחסים – הקרדיט על הצלתם מגיע ללא אחר מאשר לאדולף אייכמן בכבודו ובעצמו.

שכן, אלמלא אדולף אייכמן לא היתה התכנית להצלת אותם אלף וחמש מאות בני מזל יהודים יוצאת אל הפועל, והם היו מובלים למשרפות אושוויץ ביחד עם מאות אלפי אחיהם היהודים (שכאמור רומו והורדמו על ידי אותו אדולף אייכמן, וזאת – תוך השגת שיתוף פעולה מצד קסטנר על פי הטענה כאמור לעיל).

ובכן, מיכאל דק, למה להתפלפל עם האפשרות להעניק לישראל קסטנר היהודי את התואר חסיד אומות העולם – שעה שיש לך גוי מן המוכן לצורך כך.