ארכיון תג: ערעור

דנציגר הכפיל את סיכויי הזיכוי של קצב

אילו היה משה קצב יושב במאסר במהלך ערעורו – סיכוייו לצאת זכאי היו עומדים על אחוז אחד בודד.

ועתה, משנקבע שקצב ימשיך להתהלך חופשי במהלך הערעור – הוכפלו סיכויי הזיכוי שלו, והם עומדים עכשיו על שני אחוזים שלמים.

זהו, אם כן, מירווח התקווה והאופטימיות של נשיא המדינה לשעבר.

שכן גם קצב יודע שקיימים תשעים ושמונה אחוזים, שהשמחה הרגעית הזו שהוא זכה לה מידי השופט דנציגר תתחלף בבוא היום במדים כתומים ובשקשוק בריחים.

וכל זאת לאו דווקא מסיבות משפטיות טהורות.

כי במצב העניינים הנוכחי – גם אם יחלחל הספק אל בין השורות של פסק הדין המרשיע של בית המשפט המחוזי – לא יהיה זה מעשי להניח שבית המשפט העליון מסוגל לבטל את ההרשעה.

כי לבית המשפט העליון פשוט אין מספיק כוח ציבורי לבצע מהפך שכזה.

ראשית, כי הציבור הרחב לא יבין את המהפך.

שנית, כי התקשורת והמשה נגבים למיניהם יהפכו אז את חיי השופטים לגיהינום.

שלישית, כי משה קצב יוכל לנופף אז בטענה שפרשת דרייפוס היתה בסך הכל קדימון חיוור לפרשה שלו.

וכך, נזכה מבית המשפט העליון לפסק דין מלומד ומנומק שידחה את הערעור, ויאפשר לנו להתפנות סוף סוף לפרשה הבאה.

—————————————————

חנן גולדבלט היום בעליון

בית המשפט העליון ידון היום בערעורו של חנן גולדבלט, שהורשע, בין היתר, בסדרה של מעשי אונס ומעשים מגונים אחרים ונדון לשבע שנות מאסר.

האם יש לגולדבלט סיכוי כלשהו לזעזע את פסק הדין המרשיע של בית המשפט המחוזי? שום סיכוי!

בית המשפט המחוזי "נעל" את פסק הדין שלו בכך שביסס אותו על התרשמותו הבלתי אמצעית ממהימנות העדויות השונות שניתנו בפניו – המתלוננות מצד אחד והנאשם גולדבלט מצד שני.
והרי כידוע בית משפט של ערעור, שאינו רואה את העדים ואינו מתרשם מהם על הדוכן, אינו מתערב בדרך כלל בממצאי המהימנות של הערכאה הראשונה.

כדי להמחיש את עמדתו של בית המשפט המחוזי באשר למהימנות העדויות – ראוי להביא כאן מדבריו של ראש ההרכב, השופט אברהם טל:

"אני נותן אמון מלא בעדויותיהן של המתלוננות, שתלונותיהן משמשות נושא לכתב האישום, ובעדויותיהן של המתלוננות שהעבירות שנעברו כלפיהן ע"י הנאשם התיישנו.
המתלוננות נחקרו ארוכות ע"י ב"כ הצדדים… משמיעת עדויותיהן של המתלוננות וקריאת המסמכים הנוספים הקשורים אליהן, התרשמתי שלא היה להן כל מניע פסול שגרם להגשת התלונות או למסירת העדויות המפלילות את הנאשם בפנינו…
…ברצוני להצטרף לחוסר האמון שנתנו עמיתותי למותב בעדותו של הנאשם".

עד כאן הציטוט מדברי ראש ההרכב.

אשר לעונש שהוטל על גולדבלט – שבע שנות מאסר – קשה להאמין שבית המשפט העליון יקל בעונש זה.

אכן, חנן גולדבלט מתקרב היום לגיל שבעים, ומבחינה אמנותית די ברור שהוא גמר את הקריירה.

מצד שני, נוסף על חומרת העבירות שבהן הורשע, אין להתעלם מכך שחנן גולדבלט לא הודה במיוחס לו, ובכך הוא אילץ את המתלוננות לגולל בבית המשפט את שארע להן – על כל העומס הנפשי הכרוך בכך.
נוסף לכך, גולדבלט לא פיצה את המתלוננות כפי שנצטווה על ידי בית המשפט לעשות.

סיכומו של דבר: אם בית המשפט העליון יוריד מתקופת מאסרו של חנן גולדבלט שנה אחת – תהיה זו הפתעה מרעישה.

—————————————————————