ארכיון תג: עד מדינה

היסוד הנפשי של נבות תל צור

למקרא פסק הדין של בית המשפט העליון שאישר את סגירת התיק הפלילי נגד עו"ד נבות תל צור, אפשר להעריך שבית המשפט לא ממש מאוהב בפסק הדין הזה שיצא מתחת ידיו (בכל מקרה – ברכות לעו"ד תל צור על שנחלץ מן המיצר).

בית המשפט מצא שלא להתערב בהערכת הפרקליטות שקיימת בעייה עם הוכחת היסוד הנפשי במעשיו של תל צור.

בית המשפט מביא את עמדת הפרקליטות בעניין זה ואומר כך:

"פרקליט המדינה סבר שקיים קושי בהוכחת היסוד הנפשי הנדרש כדי להוכיח את ביצוע העבירות שבהן נחשד תל-צור…אמנם בשלב מסוים הציע תל-צור לזקן, בשם אולמרט, כי האחרון יפעל לכך שישולם לה שכר עבודה מוגדל וכי יוענק לה סיוע כספי למימון סניגור פרטי, אולם מחומר הראיות עולה כי הצעת הסיוע הכספי לא הוצגה על ידי תל-צור ככזו המותנית בתמורה מצדה של זקן, כלומר בכך שהאחרונה תחזור בה מעדותה, לא תעיד במשפט או תוותר על הסדר הטיעון שהוצע לה"

עד כאן הציטוט מפסק הדין.

בהנחה שזהו אכן המצב העובדתי, כלומר שהצעת הסיוע הכספי לא הוצגה ככזו המותנית בתמורה מצד שולה זקן וכו' וכו', נשאלת השאלה אם הפרקליטות לא היתה אמורה, בנסיבות העניין, להיזקק לחזקת היסוד הנפשי.

אומר בעניין זה בית המשפט העליון במשפט אחר (ע"פ 10477/08):

"לצורך הוכחתו של היסוד הנפשי, רשאי בית המשפט לעשות שימוש בחזקות ראייתיות-עובדתיות המשקפות את ניסיון החיים והשכל הישר. יפה לענייננו חזקת המודעות לפיה חזקה כי אדם מודע לרכיבי היסוד העובדתי של העבירה שביצע וחזקה כי היה מודע לאפשרות התרחשותה של התוצאה הטבעית העשויה לנבוע מהתנהגותו"

ולענייננו, השאלה הרלוונטית היא מה התוצאה הטבעית העשוייה לנבוע מכך שמציעים לשולה זקן סיוע כספי מצד אולמרט בנסיבות שהיא נמצאת בהן. הייתכן, מנקודת ראותה של שולה זקן, שאולמרט מציע לה סתם מתנה מבלי לצפות ממנה לתמורה כלשהי? האם העדר תמורה מצד שולה זקן היא התוצאה הטבעית בנסיבות העניין?

במילים אחרות, החזקה הנ"ל יונקת את מהותה מהתוצאה הטבעית העשוייה לנבוע מהצעת הסיוע הכספי. אם התוצאה הטבעית, מנקודת ראותו והבנתו של המקבל, היא שהסיוע ניתן לו לשם שמים ללא צפייה לתמורה מצידו, כי אז החזקה הזו מנקה את היסוד הנפשי שבהתנהגותו של הנותן.
ולעומת זאת, אם התוצאה הטבעית היא שהמקבל מבין שמצפים ממנו לתמורה, ובמקרה של שולה זקן אם היא הבינה שבתמורה לסיוע הכספי מצפים ממנה  שהיא  "תחזור בה מעדותה, לא תעיד במשפט או תוותר על הסדר הטיעון שהוצע לה" – או אז החזקה הנ"ל מכתימה בפלילים את היסוד הנפשי שבהתנהגות המציע.

בשורה התחתונה – גם אם לא ניתן להוכיח שנבות תל צור היה מודע בפועל לכך ששולה זקן הבינה שמצפים ממנה לתמורה – הנה באה חזקת היסוד הנפשי וקובעת שאם התוצאה הטבעית של הצעת הסיוע הכספי היא הבנתה של שולה זקן שמצפים ממנה לתמורה – אם זו התוצאה הטבעית כי אז קמה החזקה של יסוד נפשי פלילי אצל המציע.

 

רגע האמת של שולה זקן

שולה זקן זועמת על אהוד אולמרט על כך שבמהלך עדותו הוא לא העמיד את השופט על כך שהיא לא מושחתת.

קצת קשה להבין את פשר זעמה זה של זקן על אולמרט – אם זוכרים שבחשבונות הבנק שלה או של קרובי משפחתה הופקדו צ'קים בסכומי כסף גבוהים שניתנו לה מאת עד המדינה שמואל דכנר.

הרי יש גבול גם לכושר הלוליינות של אולמרט, הלא כן?

כך או כך, במצב הקשה שבו היא נתונה עתה, שולה זקן חייבת להחליט ביום-יומיים הקרובים אם כדאי לה לעלות על דוכן העדים ולהעמיד עצמה לחקירה נגדית של התביעה (ושל השופט!).  

הרי ברור הדבר שהימצאות הצ'קים בחשבונות הבנק שלה או של קרוביה – כמוה כתפיסתה "על חם", ושום הסברים מלבד שוחד מובהק לא יתקבלו על דעתו של בית המשפט.

ובכן, מה יש לשולה זקן לחפש על דוכן העדים?

נכון, היא הודיעה שהפעם בכוונתה להעיד, אלא שלא מן הנמנע שהיא הודיעה על כוונתה זו מבלי שבאמת התכוונה לכך, אלא רק כדי לאותת לאולמרט שלא "יתפרע" יתר על המידה על דוכן העדים ולא ישליך עליה רפש כדי למלט עצמו מהאישומים – באשר היא אמורה, כביכול, להעיד אחריו על כל הסכנות הכרוכות בכך מבחינתו.

כללו של דבר, לא ברור מה תועלת אישית תפיק שולה זקן מעדותה במשפט – מלבד חשש להסתבכות נוספת וחוסר יכולת ממשית להתמודד עם שאלות קשות שיציבו בפניה התביעה והשופט.

מצד שני ניצבת בפניה אפשרות של הרגע האחרון לחתום על עיסקת עד מדינה שבמסגרתה יהיה עליה להפליל את אולמרט כדי למלט עצמה באופן חלקי או מלא מעונש.

האם שולה זקן תחתום ברגע האחרון על עיסקה מעין זו? קשה להאמין ששולה זקן ניחנה בכוחות הנפש למהלך שכזה.

וכשזו תמונת המצב ראוי לשולה זקן לשקול שמא עדיף לה שלא תעלה על דוכן העדים ותשאיר לגורל ולרחמי בית המשפט לעשות את שלהם.

השתפרו סיכוייו של אולמרט בעקבות מות עד המדינה

פטירתו של עד המדינה מערימה קושי להרשיע את אהוד אולמרט בקבלת שוחד.

טוען עד המדינה בחקירתו הראשית, שלבקשת אהוד אולמרט הוא מסר לאחיו, יוסי אולמרט, חצי מיליון שקל.

יוסי אולמרט, שטרם העיד במשפט, מאשר בחקירתו המשטרתית שאכן קיבל מעד המדינה צ'קים "בסכום משמעותי", אך טוען שאינו יודע מי ביקש מעד המדינה לעשות כן.

אהוד אולמרט מכחיש שביקש מעד המדינה להעביר לאחיו את הכסף.

אדם מהרחוב יתייחס אל טענות שני האחים אולמרט בהרמת שתי גבותיו.

שהרי ברור לכאורה, שעד המדינה מסר ליוסי אולמרט חצי מיליון שקל – לא כמעשה צדקה לשמו, אלא לבקשת מישהו.

ומי יכול להיות המישהו הזה אם לא אחיו של יוסי, אהוד?

במילים אחרות, אם להשתמש במונח מעולם המשפט, מתקיימת כאן ראייה נסיבתית לכך שאהוד אולמרט הוא זה שביקש מעד המדינה למסור הכסף לאחיו.

האם גם השופט במשפט יסבור כך? לא בטוח.

כי עולה על הדעת אפשרות נוספת, לא בלתי סבירה אף היא, שמכרסמת קשות בראייה הנסיבתית הנ"ל.

והאפשרות הנוספת היא שמי שביקש מעד המדינה להעביר ליוסי אולמרט את הכסף היא שולה זקן.

על הקשרים ההדוקים בין שולה זקן לבין עד המדינה ניתן ללמוד מחומר הראיות שהתפרסם עד כה. הדבר מתבטא בסכומי כסף גדולים וכן במתנות יקרות ערך שהעביר עד המדינה לשולה זקן. אפילו העובדה שעד המדינה נתלווה לשולה זקן לבחור סלון לביתה אומרת משהו.

על היחסים בין שולה זקן לאהוד אולמרט אין צורך להכביר במילים. מדובר בעשרות שנות נאמנות בלתי מסוייגת מצד שולה זקן כלפי אהוד אולמרט – נאמנות שעד כה עמדה במבחנים קשים ביותר.

אם יש דבר שבמיוחד מתסכל את רשויות החוק הוא נכונותה של שולה זקן לשכב למען אהוד אולמרט על הגדר ללא תנאי.

וכשזו מערכת היחסים בין שולה זקן לבין עד המדינה מצד אחד, ובין שולה זקן ואהוד אולמרט מצד שני – האם יהיה זה מופרך להעלות על הדעת אפשרות ששולה זקן, במסגרת יחסיה ההדוקים עם עד המדינה, אמרה לו שאהוד אולמרט מבקש להעביר לאחיו יוסי חצי מיליון שקל?

נוכחותה הפעילה של שולה זקן בצומת חשוב של פרשת השוחד ונכונותה להגן בגופה ממש על אהוד אולמרט – אינם מאפשרים לבטל מכל וכל את האפשרות ששולה זקן היא זו שקשרה את הקצוות בסיפור העברת הכסף ליוסי אולמרט.

עד המדינה, שכאמור טען בחקירה ראשית שאהוד אולמרט הוא זה שביקשו להעביר הכסף לאחיו, נפטר קודם שניתנה לפרקליטו של אולמרט לחקור אותו בנקודה זו בחקירה נגדית – דבר שמטבע הדברים מפחית ממשקל העדות.

הנה כי כן, צירוף של כל הנסיבות הללו בכוחו להחדיר ספק סביר לאפשרות שאהוד אולמרט הוא זה שביקש מעד המדינה להעביר הכסף לאחיו, ודי בכך לזכותו מחמת הספק.

הטרדת עד המדינה בפרשת הולילנד

גיא פלג, הכתב לענייני משפט של חדשות ערוץ 2, פירסם לאחרונה תמונות, שלדבריו נמסרו לו על ידי נאשמים בפרשת הולילנד, ובהן נראה עד המדינה ש.ד. כשהוא קונה בגדים בחנות יוקרתית בתל אביב. כמו כן פירסם הכתב צילום של צ'ק שלדבריו שולם ע"י עד המדינה בתמורה לבגדים שקנה.

האם הצילומים הללו של עד המדינה מהווים הטרדת עד במובנה הפלילי?

פסק הדין המנחה בעניין הטרדת עד ניתן על ידי נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר בפסק דין בפרשה שהתפרסמה בזמנה כפרשת "הפגישה הלילית" (ע"פ 526/90).

הנשיא שמגר קובע שם מפורשות כי הטרדת עד הינה, בין היתר: "מעקבים גלויים או נסתרים" אחר העד.

הנשיא שמגר מוסיף וקובע באותו פסק דין כי:

"סעיף העבירה מתייחס רק למבצע העבירה, היינו למטריד ואין בין יסודותיו הוראה, ממנה עולה כתנאי להתקיימותה של העבירה, שמלאכת ההטרדה אכן צלחה בידי מבצעיה, וכי האדם כלפיו כוון מעשה העבירה אכן חש סובייקטיבית מוטרד. מחשבתו ותגובתו של האדם אשר כלפיו מופנים מעשי ההטרדה או מידת ההצלחה של ההטרדה, אינם מיסודותיה של העבירה. העבירה מתייחסת על פי יסודותיה למעשהו ולמחשבתו של המטריד ולא למצבו הנפשי של המוטרד או למידת ההצלחה של ההטרדה לגביו".

דומה, שהדברים מדברים בעד עצמם.

 ——————————————————

עד מדינה רעול פנים בפרשת הולילנד

האם יש מישהו שקשור איכשהו לפרשת הולילנד ואינו יודע מיהו עד המדינה בפרשה?

האם יש מישהו במדינה שקצת מעורה בעניינים – גם אם אינו קשור לפרשה – ואינו יודע מיהו אותו עד מדינה?

אין אחד כזה.

ולמרות זאת קיים צו איסור פרסום פרטים מזהים של אותו עד מדינה.

נשאלת איפוא השאלה מה תכליתו של אותו צו.

התשובה ברורה:
הפרקליטות רוצה למנוע בכל מחיר בחישה מתוקשרת באישיותו ובמעשיו של אותו עד מדינה.

העובדה שעד המדינה, מעצם היותו עד מדינה, אינו אחד מל"ו צדיקים אינה צריכה הוכחה. הרי עד המדינה, מעצם היותו כזה, הוא לכאורה אחד הפושעים בפרשה, אלא שמטעמים שונים הוא החליט לעבור לצד השני – כלומר לצד של רשויות החוק – ולהפליל את שותפיו.

ברור אם כך, שעד המדינה הזה נושא לכאורה על גבו קופת שרצים לא קטנה – בין אם בקשר לפרשת הולילנד ובין אם בכלל.

ובמילים אחרות: האיש המדובר הוא דמות אידאלית לחפירות בלתי פוסקות מצד כלי התקשורת – הן במעשיו והן באישיותו.

ובדיוק מכך חוששת הפרקליטות: שהתקשורת, וכמובן הנאשמים ויחצ"ניהם, ישחטו את עד המדינה הזה עוד בטרם משפט.

השאלה אם הפרקליטות גם נימקה ברוח זו את בקשתה מבית המשפט לצו איסור פרסום – היא כבר שאלה אחרת.

—————————————————————-