Tag Archives: גזענות

לקלל את אריה רוטנברג

אמא שלי, כשהיא שנאה מישהו, נהגה לומר: "אני אקלל אותו כל כך הרבה, עד שאחת הקללות תידבק".

וזה מה שאני עושה עכשיו.

אני לא מפסיק לקלל את אריה רוטנברג.

כי צריך לקלל אותו.

בלי בג"צ ובלי בצלם.

עד שימות בקבר השחור של היטלר.

(אגב, שמתם לב שהוא מעריץ נלהב של הגרמנים? כי הרי ברור, שבמרוקו לא היו מסוגלים לחשוב ולתכנן תאי גזים כל כך מתקדמים).

והעיקר, שהגלגל יסתובב מהר מהר, ושהאיש יחזור אל מאורות הבירה של מינכן – אליהם הוא כל כך מתגעגע.

כי ליל הבדולח והטלאי הצהוב זה כאן ועכשיו – מעשי ידיו הנאורות של בן הבליעל הזה, שכך בעברית במבטא גרמני מפיץ את תורת הגזע.

נתן זך – לך מכאן

לך מכאן נתן זך.

חזור לברלין מכורתך, גזען קטן.

וקח אתך את תואר הפרופסור שעליו גאוותך.

רק את התואר חתן פרס ישראל השאר כאן. אינך ראוי לו.

ואפילו לתואר החינני ייקה פוץ אינך ראוי.

כי אתה לא באמת מכאן.

חזור למולדת הפולקסווגן השחור ולערש תורת הגזע.

כי שם אין שוכני מערות.

כי מערות, אתה ודאי יודע, יש בהרי הכרמל – אלה המערות שאליהן נהגת לברוח ובהן הסתתרת מפני עצמך.

(אתה רואה, הער פרופסור, גם אתה בא מהמערות)

ועכשיו, גזען קטן, חזור אל שמך הארי – זה השם שנתנו לך אביך היהודי ואמך.

(ואתה כמובן יודע, שהיטלר היה שורף גם אותך איש חשוך – הגם שאינך יהודי)

ושכח את העברית שבפיך.

כי העברית הזו שלך הורעלה בתוך נפש מסוכסכת ונשמה מחליאה.

לך מכאן.

כי ביקורך כאן הסתיים.

—————————————————————-