ארכיון תג: אהרן חליווה

להעיף את מח"ט הצנחנים

מח"ט הצנחנים, אל"מ אהרן חליווה, צריך לעוף מהצבא בגלל סיבה אחת: הוא טמבל.

וכל זאת עוד קודם שנשמע – אם נשמע – את תגובת חותנו, העיתונאי דן מרגלית, ליציאה האחרונה של הקצין הזה.

כי אהרן חליווה החליט שמסלול ישיבות ההסדר אינו כלכלי ואינו משתלם לו .

יש לי חדשות בשבילך מר חליווה: כל הצבא הזה לא ממש כלכלי ולא כל כך משתלם לנו.

לצנחנים היה פעם מח"ט – רפול שמו – שיזם גיוס לצבא של נערים מאוכלוסיות חלשות. "נערי רפול" נקראים הנערים הללו.
גם גיוס הנערים האלה – גיוס שנועד למנוע הדרדרותם לעולם הפשע והמסכנות – לא היה מי יודע מה כלכלי.
 
אבל הכלכלן משום מקום, אהרן חליווה הנ"ל, החליט שהוא יו"ר מועצת המנהלים של "חטיבת הצנחנים בע"מ" ובכוונתו גם להנפיק לנו אגרות חוב ומניות של החברה המשגשגת הזו שהוא עומד בראשה.

וכראוי לחברה בורסאית משגשגת – עליו להשתחרר מנכסים מכבידים כמו מסלול ישיבות ההסדר ושאר גופים זוללי תקציבים שעלולים, אבוי, לכרסם במאזן הכספי של החברה שלו.

ככה זה כשלוקחים טר"ש ומספרים לו שהוא אל"מ.     

________________________________________