ארכיון קטגוריה: מאגר הציטוטים הקודמים

מועמדים לשפיטה

 

"אני חושש שאנשים טובים יסרבו ללכת לשפיטה אם הם יאלצו לעבור בדרך משהו בסגנון התשאול האמריקאי.

אני מעיד על עצמי שלא הייתי מוכן להעמיד את עצמי לבחינה ציבורית פומבית על כל דבר שעשיתי בשלושים השנים האחרונות.

הייתי מוותר מראש על השיפוט"
                          
   (אהרן ברק)

 

                                                                                                

חוקים כקורי עכביש

 

 

"חוקים – כמוהם כקורי עכביש:  ביכולתם ללכוד זבובים קטנים אך לא צרעות ודבורים" 

 

    (יונתן סוויפט)

 

 

 

                                  

על אמת ומשפט

 

"גם שיש פסק דין, זה אומר שזו האמת? אלו המימצאים שהשופטים קבעו. אין אמת, יש משפט. את זה לומדים בשנה א".


    (
השופטת לשעבר אסנת אלון-לאופר)

 

                          

על איכות החיים

 

"איכותם של חיי חברה וחוסנם מתבטאת לא באופן שבו היא נוהגת עם הגדול, נקי הכפיים והאהוב; איכות החיים של החברה מתבטאת באופן שבו היא נוהגת בבני השוליים, העבריינים, האוייבים או חסרי הכל".

 

                                                (אהרן ברק)

 

 

                                        

על שלטון החוק

 

"אנו משבחים את שלטון החוק, אך אין לשכוח כי חוק יכול להיות רשע, ושלטון החוק יכול להיות שלטון הרשע"

 

                                                                  (אהרן ברק)

 

 

 

                                                     

על חופש הדיבור

 

"זה רדיו זה?" שאל הגשש, ודומני ששאלה-תמיהה זו עשוייה לספק לנו מבחן ראוי, מבחן פשוט וישים, ממש כאותו נייר לקמוס המכחיל ומאדים חליפות. חופש דיבור אינו פרע דיבור ואינו הפקרות דיבור, וחירות הביטוי אינה חריצת לשון"

 

(השופט חשין – בג"צ 606/93)

                                          לציטוטים הקודמים 

על הדיון הפלילי

 

 

"הדיון הפלילי אינו משחק, ועמדות הצדדים אינן עמדות במשחק, אשר ניתן לשנותן ולהזיזן כחיילים על לוח שח"

 

(אהרן ברק)

 

 

                                  

על הנאשם

"המעמד של נאשם קשה הוא לאדם. עם הגשת כתב האישום משתנה עולמו.
שיווי המשקל הנפשי והחברתי ממנו נהנה – מתערער.
הוא נתון לסיכונים חדשים. הוא נפגע חברתית. הוא נפגע כלכלית. ימיו ולילותיו אינם כתמול שלשום".


(אהרן ברק)

 

                                             

על עובדי הציבור

"תנאי חשוב להבטחת הפעלה ראוייה של הסמכות השלטונית ואמון הציבור בהפעלתה הראוייה של הסמכות השלטונית, הוא בבחירתם של עובדי ציבור ראויים למשרותיהם. חיוני הוא כי יבחרו עובדים המתאימים לביצוע המשימה הציבורית, בעלי יושר אישי אשר יפעלו באווירה בריאה, ובתחושה של אחריות לטוהר השירות"

 

(אהרן ברק)

                                           

על הערעור

"אין בית המשפט לערעורים בודק מחדש את צדקתו או רשעתו של הנאשם. הוא בודק את כשרותו או פסלותו של פסק דין!
ואין זה משחק מילים בעלמא, כי רב ההבדל וגדול השוני: בין בחינת אמיתות המעשים שיוחסו לנאשם, לבין בחינת נכונות הדרכים בהם הלך בית המשפט דלמטה, בדונו את המעשים ההם"

 

השופט משה זילברג

ע"פ – 125/50