כללי אתיקה לשופטים? הצחקתם אותנו

ושוב מראים לנו השופטים, בפעם המי יודע כמה, שנורמות התנהגות וכללי אתיקה לשופטים – לא ממש עומדים בדרכם.

שופטת בית המשפט המחוזי בת"א דרורה פלפל מסוכסכת עם עיריית תל אביב. קורה.

יום אחד שלחה כבוד השופטת פלפל מכתב התראה לראש עיריית תל אביב בזו הלשון:

"אדוני ראש העירייה,

הנדון: ניתוק מים ללא התרעה וחיוב כספי

מכתביי הקודמים בנושא לא נענו לגופו של עניין.

חמור בעיני, שהעירייה ואתה בראשה, מתעלמים מנושא חשוב לאזרח, קרי, שמים בביתו לא ינותקו ללא התרעה, וכי במידה והדבר נעשה, הוא לא יחוייב בדמי ניתוק ואף יתנצלו בפניו.

מכיוון שזו אינה עמדת העירייה ו"לקו החזית" נשלח הגזבר, אני מעבירה את הנושא לעו"ד מטעמי בלוויית הוראה להגיש נגדכם תביעה להחזרת הסכום שנגבה (107 שקל).

במידה ומכתבי זה לא ייענה תוך שבעה ימים מהיום, תכלול התביעה גם נזקים נוספים.

בכבוד רב,

ד"ר דרורה פילפל

עד כאן הכל כמובן טוב ויפה. גם לשופט זכות שלא יתעמרו בו.

אלא שנייר המכתבים שבו משתמשת השופטת לצורך מכתב ההתרעה, איננו סתם נייר, אלא נייר מכתבים אישי שלה הנושא לוגו קבוע ובראשו מצויין באותיות חגיגיות:

ד"ר דרורה פלפל
שופטת בית משפט מחוזי בת"א
.

האם כראוי נוהגת השופטת פלפל?

בשנת 1993 פירסם נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר כללי אתיקה לשופטים.
אחד הפרקים באותם כללי אתיקה נושא את הכותרת:
"הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו"

ובתוך הפרק הזה שבכללי האתיקה נמצא סעיף הקובע כך:
"שופט לא ינצל את מעמדו כדי לקדם את ענייניו הפרטיים…"

וסעיף הנוגע ממש לענייננו באותו פרק קובע:
"שופט רשאי לציין את תוארו כשופט על נייר המכתבים הפרטי שלו, על כרטיס הביקור, על שיקים או על מסמכים אחרים המשמשים לזיהויו. ואולם, שופט לא ישתמש במסמך הנושא את תוארו כשופט בפניות בהן כלולה בקשה להיתרים או לרשיונות, או בהעלאת השגות או בקשות בהן עלול השימוש בתוארו להיראות כניסיון להשיג מעמד מועדף".

אשר לכוחם המחייב של כללי האתיקה הללו קובע בית המשפט העליון כי:
"כוחם של הכללים נובע הן מן ההכרה בסמכותו המוסרית של נשיא בית המשפט העליון, לקבוע הנחיות לאורחות ההתנהגות המצופים משופטים, והן מן העובדה שביחס למידות האתיות הראויות לשופטים, לא נקבעו ולא פורסמו כללים אחרים".

מה שמטריד הוא שהשופטת פלפל איננה חשה בעצמה שהדבר איננו ראוי.
והדבר מטריד במיוחד כי, כפי שאנו רואים ומבינים מתוך דבריה ("לאור מכתביי הקודמים בנושא"), השופטת מנצלת כך את מעמדה כדבר כשבשיגרה.

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.
%d בלוגרים אהבו את זה: